çäýnek

 • PRXKB demir guýulýan örtükli çäýnek

  PRXKB demir guýulýan örtükli çäýnek

  ● Qualityokary hilli poroşok bilen örtülen gaty guýma demir çäýnek: Könelmezden we ýyrtylmazdan gurlan - kebşirlemedik, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty çoýun demirden ýasalan.Home Öýde ýa-da sport zalynda bolsun, içerde we daşarda türgenleşmek üçin ajaýyp Uly tegelek tutawaç: Kettlebell, bir ýa-da iki eli bilen süýşmeýän, howpsuz we amatly tutmak üçin dokma, gaty tutawaç, erkekler we aýallar üçin aňsat özüňizi çäklendirip bilersiňiz.

 • Enjamlar fitnes sement dambbell toplumy 50kg çäge doldurylan agram plitalary Agram mancuernas sazlanylýan barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Enjamlar fitnes sement dambbell toplumy 50kg çäge doldurylan agram plitalary Agram mancuernas sazlanylýan barbell 10kg sport zaly Dambbelller

  Jyns: “Unisex” programmasy: Univershliumumy önümiň ady: “Dumbbell Barbell Set Lbs Dumbbell Set” elementi: “Dumbbell” sazlanyp bilinýän we barbell toplumynyň ulanylyşy: Fitnes, maşk, ýöremek, dykylmak, aerobika funksiýasy: Beden gurluşy nyşany: omöriteleşdirilen reňkler: Gyzyl / Ot ýaşyl / ýaşyl Material guýma demir / rezin agramy 10KG - 50KG Açar sözler Mugt agramly dambbelller amaly öý sport zaly fitnes önüminiň beýany Sorag-jogap soraglary: Siziň pikiriňizçe ...
 • Öý sport zalynyň güýji okuwy üçin guýulýan demir sazlanylýan Kettlebell agram toplumy

  Öý sport zalynyň güýji okuwy üçin guýulýan demir sazlanylýan Kettlebell agram toplumy

  • BIRINJI 7 agram - Bir çäýnek bilen islendik agram derejesinde türgenleşiň!Aýrylyp bilinýän agramly diskler size 10 funt, 15 funt, 20 funt, 25 funt, 30 funt, 35 funt we 40 funt bilen maşk etmäge mümkinçilik berýär.Düzülip bilinýän agram, çäýnek çüýşäňizi bir ýere jemlemäge mümkinçilik berýär!
  • DÜŞÜNJI BÖLÜM IŞI - Kettlebells iň köp görnüşli maşk agramlaryndan biridir.Bir çäýnek ulanyp, tutuş bedeniňizi işlediň!Düzülip bilinýän agram, ýokarky beden, ýelim, abs we aýak üçin şoňa görä sazlamaga mümkinçilik berýär.
  • HOWPSUZ we DURMUŞ - Slaýd gulpy dizaýny, maşk edende agramlary ygtybarly we ýerinde saklaýar.Çäýnäniň agramyny sazlamak, 10lb-den 40lb-a çenli sekuntda geçmäge mümkinçilik berýän slaýd gulpy bilen şemaldyr.
  • GÖRNÜŞLI GRIP - Örtülen demir tutawaç göterilende tekiz we amatly ýer berýär.28 mm galyňlykdaky tutawaç, eliňizdäki myşsalary we bilekleri türgenleşikde çäýnek çüýşäňizi ulanýar.
 • PVC Softumşak Kettlebell Aýallaryň fitnesi Kiçijik Dambbell Maşgala Skot Pot göteriji gol we Kalbyň güýji türgenleşigi

  PVC Softumşak Kettlebell Aýallaryň fitnesi Kiçijik Dambbell Maşgala Skot Pot göteriji gol we Kalbyň güýji türgenleşigi

  1. Çydamlylygy ýokarlandyrmak, sesi azaltmak we pollary goramak.

   

  2. Softumşak, ýokary hilli, birneme dokalan tutawaç ýokary wekiller üçin amatly, ygtybarly saklamagy üpjün edýär.

   

  3. Gabat gelmek isleýänler üçin amatly.Çäýnekler köp myşsa toparlaryny türgenleşdirmek üçin ylgaw, agyr atletika, skwat, skwat we almak üçin ulanylýar.

 • PRXKB Demir guýulýan örtükli elektron palto Kettlebell

  PRXKB Demir guýulýan örtükli elektron palto Kettlebell

  Elektron palto Kettlebell

  Qualityokary hilli poroşok bilen örtülen gaty guýma demir çäýnek: Könelmezden we dowam etmezden gurlan - kebşirlemeýän, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty demirden ýasalan.

  Öýde ýa-da sport zalynda bolsun, içerde we daşarda türgenleşmek üçin ajaýyp Uly tegelek tutawaç: Kettlebell, bir ýa-da iki eli bilen süýşmeýän, howpsuz we amatly tutmak üçin dokma, gaty tutawaç, erkekler we aýallar üçin aňsat. çäkden çykaryp bilersiňiz.

 • Sport enjamlary kellesi kettlebell guýma demir ýaryşy Kettlebell maýmyn çüýşesi

  Sport enjamlary kellesi kettlebell guýma demir ýaryşy Kettlebell maýmyn çüýşesi

  Kettlebellleriň her görnüşi

  Gara reňkli çäýnek
  Çal / Gara Harmmerton Kettlebell
  PVC çümdürmek / neopren Kettlebell
  Cememt Kettlebells
  Softumşak çäýnek
  Bäsleşik Kettlebells
 • Rezin aşagy bilen gara reňkli çäýnek

  Rezin aşagy bilen gara reňkli çäýnek

  Qualityokary hilli poroşok bilen örtülen gaty guýma demir çäýnek: Könelmezden we dowam etmezden gurlan - kebşirlemeýän, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty demirden ýasalan.

  Öýde ýa-da sport zalynda bolsun, içerde we daşarda türgenleşmek üçin ajaýyp Uly tegelek tutawaç: Kettlebell, bir ýa-da iki eli bilen süýşmeýän, howpsuz we amatly tutmak üçin dokma, gaty tutawaç, erkekler we aýallar üçin aňsat. çäkden çykaryp bilersiňiz.

  rezin aşagy bilen

 • Öý fitnes enjamlary Gumdan doldurylan plastmassa örtük sement çäýnek

  Öý fitnes enjamlary Gumdan doldurylan plastmassa örtük sement çäýnek

  oduct ady Sement Kettlebell
  Material Plastmassa, sement
  Ölçegi 2KG-30KG, 5LB-50LB
  Bukja Polibag, gutular, agaç gap
  MOQ 1000KG
  Reňk Gara, gök, gyzyl, çal, mämişi we ş.m.
 • Fitnes guýma demir çäýnek çüýşe ýaryşy

  Fitnes guýma demir çäýnek çüýşe ýaryşy

  • Funksiýa taýdan güýçli tälim: Kettlebell okuwy agyr sumkalary götermek, açyk gapylary çekmek we beýik zatlara ýetmek ýaly her gün öz içine alýar.Güýjüňizi ýokarlandyrmak bilen, çäýnek bilen kardio maşkyny hem alýarsyňyz.
  • Doldurma ýa-da kebşirleme ýok: Her Kettlebell bölekleri kebşirlemegiň ýerine aýratyn bir bölek hökmünde guýulýar.Galyp, beýleki galyplar bilen deňeşdirilende takyklygy üpjün edýän takyk agramy üçin çukur ýadrosy bar.
  • Reňkli kodlanan agramlar: Bäsdeşlik stili Kettlebell, 4 KG-dan 48 KG-a çenli dürli reňkli kodlanan agramlarda bolýar, diametri az üýtgäp, has ýokary agramlara çykanyňyzda duýgynyň yzygiderliligini saklaýar.
  • DURABLE GURULMAK: Kettlebell, umumy güýji we güýji gowulaşdyrmak üçin kebşirlenmedik tutawaçlar, doldurgyç ýa-da gykylykly agyr polatdan guýulýar.
 • PRXKB fitnes Polat ýaryşy çäýnek

  PRXKB fitnes Polat ýaryşy çäýnek

  ● FUNKSIONAL Güýçli tälim: Kettlebell okuwy her gün agyr sumkalary sokmak, açyk gapylary açmak we beýik zatlara ýetmek ýaly her gün öz içine alýar.Güýjüňizi ýokarlandyrmak bilen, çäýnek bilen kardio maşkyny hem alýarsyňyz.

  ● Doldurma ýa-da kebşirleme ýok: Her Kettlebell bölekleri kebşirlemegiň ýerine bir bölek bölek hökmünde aýrylýar.Galyp, beýleki galyplar bilen deňeşdirilende takyklygy üpjün edýän takyk agramy üçin çukur ýadrosy bar.

 • PRXKB Kettlebell Winil Neopren Kettlebell

  PRXKB Kettlebell Winil Neopren Kettlebell

  ● GARA PAINT FINISH: Poslamanyň öňüni almak we çydamlylygy ýokarlandyrmak we eliňizde ýalpyldawuk pellehana ýaly süýşmezlik bilen has gowy berkitme güýji berýär.

  ● Giň, KÖMEK EL

  AB DURMUŞLYK ÜÇIN SÖ FLGI BOLANOK

 • PRXKB fitnes Demir guýýan maýmyn Kettlebell

  PRXKB fitnes Demir guýýan maýmyn Kettlebell

  Agyr atletikaňyzy “Iron Cast Monkey Kettlebell” bilen indiki derejä çykaryň.Bu çydamly we köpugurly agyr atletika enjamlary ýokary hilli demirden ýasalyp, ony dowam etdirer.Özboluşly dizaýn bilen bu çäýnek, islendik sport zalynda ýa-da öý maşklarynda tapawutlanjakdygyna ynanýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2