Enjamlar fitnes sement dambbell toplumy 50kg çäge doldurylan agram plitalary Agram mancuernas sazlanylýan barbell 10kg sport zaly Dambbelller

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jyns: Unisex

Programma: Univershliumumy

Önümiň ady: omörite Dumbbell Barbell Set Lbs Dumbbell toplumy

Haryt: Dumbbell sazlanylýan we barbell toplumy

 

Ulanylyşy: Fitnes, maşk, ýöremek, dykylmak, aerobika

Funksiýa: Beden gurluşygy

Logotip: omöriteleşdirilen elýeterli

 

Reňkleri: Gyzyl / Ot ýaşyl / Greenaşyl

 

Material
Döküm demir / rezin

Agram
10KG - 50KG

Açar sözler
Mugt agram dambbellleri

Arza
Öý sport zalynyň fitnesi

Önümiň beýany

10015
10001
10006
10005
10002
10004

Sorag-jogap

S: Siz ownuk sargytlary kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa.Kiçijik bölek satyjy bolsaňyz ýa-da işe başlasaňyz, hökman siziň bilen ösmäge taýýardyrys.Uzak möhletli gatnaşyklar üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

S: OEM / ODM önümlerini kabul edip bilersiňizmi?
J: Hawa.OEM we ODM-de gowy.Siziň talaplaryňyza laýyk gelýän öz gözleg bölümimiz bar.

S: Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
J: Müşderiniň peýdasyny hemişe birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.

S: Satyjy bolsam, önümler barada näme berip bilersiňiz?
J: Kompaniýanyňyzyň ösüşine kömek etmek üçin elimizden gelen zatlary bereris, mysal üçin maglumatlar, suratlar 、 wideo we ş.m.

S: Müşderiniň hukuklaryny nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Ilki bilen, sargyt ýagdaýyny her hepde täzeläris we müşderi haryt alýança müşderimize habar bereris.
Ikinjiden, harydyň hilini üpjün etmek üçin her bir müşderiniň buýrugy üçin standart gözleg hasabatyny bereris.
Üçünjiden, transport prosesinde we önümiň hilinde ähli meseleleri çözmäge jogapkär ýörite logistika goldaw bölümimiz bar.100% & 7 * 24h çalt jogap bermegi we çalt çözmegi gazanarys.
Dördünjiden, müşderilerimize ýörite gaýdyp gelişimiz bar, müşderiler has gowy hyzmat berýändigimizi üpjün etmek üçin müşderilerimiz hyzmatymyza baha berýärler.

S: Önümleriň hil meselesini nädip çözmeli?
J: Önümleriň hil meselesini çözmek üçin 100% satuwdan soň hünärmen bölümimiz bar.Müşderimize hiç hili ýitgi getirmez.


  • Öňki:
  • Indiki: