• kompaniýasy

Biz Rongjia

2010-njy ýylda döredilen Rizhao Rongjia Fitness LLC.10 tehniki işgär we 100-den gowrak işçi bilen çäýnek, dambbell we rack öndüriji.Oinadao portunyň golaýynda ýerleşýän Şandong welaýatynyň Rizhao şäherinde ýerleşip, daşary ýurtly müşderiler üçin amatly ulag hödürläp bileris.

hakda

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Doldurylan agram tabaklary Agramy sazlap bolýan Barbell 10kg sport zaly Dambbelller

Doldurylan agram tabaklary Agramy sazlap bolýan Ba ​​...

Barbell agram plitalary islendik güýç okuwynyň möhüm bölegidir.Bu diskler barbelliň iki ujuna ýüklemek üçin niýetlenendir, a ...
Demir guýulýan çaýhana

Demir guýulýan çaýhana

Kettlebell türgenleşikleri soňky ýyllarda uly sebäp boldy we gowy sebäp bilen.Bu köptaraply enjamlar doly beden işini hödürleýär ...
Dambbelller güýç döretmek we umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam üçin zerur enjamdyr

Dambbelller enjamyň möhüm bölegi ...

Dambbelller güýç döretmek we umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam üçin zerur enjamdyr.Başlaýan bolsaňyzam ...

Barbell agram tabaklary: Köpugurly gural f ...

Barbell agram plitalary güýç we myşsa massasyny gurmak isleýänler üçin möhüm guraldyr.Bu tegelek metal plitalar dürli wei ...
Çäýnekleriň taryhy

Çäýnekleriň taryhy

Güýç taýýarlygyna çynlakaý çemeleşýän bolsaňyz, ýokary hilli enjamlaryň bolmagynyň möhümdigini bilýärsiňiz.Artdyrylan enjamlaryň bir bölegi ...